On-line diagnostika týmové spolupráce ve virtuálních a semivirtuálních týmech byla vytvořena s finanční podporou TAČR.

Význam týmové spolupráce v současné znalostní ekonomice roste. Zároveň roste počet virtuálních a semivirtuálních týmů (prakticky každý tým znalostních pracovníků je alespoň semivirtuální). Diagnostika týmové spolupráce ve virtuálních a semivirtuálních týmech přitom na českém i zahraničním trhu chybí. Cílem projektu bylo na tento nedostatek reagovat a nabídnout produkt, který poskytne týmům rychlou a spolehlivou informaci o silných a případných slabých stránkách jejich spolupráce. V souladu s trendem virtualizace práce je i tato diagnostika prováděna online.

Diagnostika byla vytvořena a úspěšně otestována týmem z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a staví z aktuálních vědeckých poznatků z oblasti psychologie a managementu a využívání klasických i moderních nástrojů pro zpracování dat vč. jazykově orientovaného fuzzy modelování.